Rots & Watertraining

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en op Basisscholen. Doelen: De kwaliteiten van leerlingen op positieve en sociaal gewenste wijze inzetten voor veiligheid en een prettig leerklimaat in de hele klas. De Rots en Watertraining wordt gegeven aan klassen door Arco Boekeloo en Daniëlle Boekeloo. De rots en watertraining omvat gemiddeld 8 sessies van 1 uur in de klas.

LOB training KIK: Kwaliteiten, Inzicht & Keuzes

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs voordat ze een profielkeuze maken. Doelen: De leerlingen tools aanbieden om op positieve wijze hun kwaliteiten in te zetten ter bevordering van de groepsdynamiek en van een passende profielkeuze. Meer zelfinzicht creëren bij de leerlingen op het gebied van kwaliteiten en persoonlijkheid. Ze bewuste keuzes leren maken voor een passend toekomstperspectief. De kwaliteit verhogen van het sociaal emotioneel welzijn van de leerlingen als uniek individu en als groep. De LOB Training KIK wordt gegeven aan klassen door Daniëlle Boekeloo op school.

Training op maat

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en op Basisscholen. Doel: Extra ondersteuning voor uw klassen waar nodig. Zo kunt u denken aan het verder ontwikkelen van zelfvertrouwen in groep 8 als voorbereiding op de brugklas; de sociale coherentie, cohesie en coöperatie binnen een groep versterken; pestgedrag, buitensluiten of groepjesvorming binnen de groep tegengaan en voorkomen; zelfvertrouwen en positiviteit van de leerlingen en de groep vergroten; ondersteuning van positieve introductie bij nieuwe groepsvorming.

Iedereen is uniek

Voor klas 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs en op Basisscholen vanaf groep 5. Doel: Voorlichting aan een klas waarin een of meerdere kinderen een autisme spectrum stoornis hebben via de methode ‘Zo is er maar één’, welke op maat aangepast wordt aan de behoeften van de klas. Het bestaat vooral uit het samen kijken naar wat er allemaal gewoon en lastig anders is en hoe je met elkaar om kan gaan. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de kinderen in de klas om met alle diversiteiten om te gaan. De Iedereen is Uniek training wordt gegeven aan klassen door Daniëlle Boekeloo. Gemiddeld omvat de training 1 tot 3 momenten in de klas.